Check this cool cat out!

Check this cool cat out!

Kanye West eat your heart out!

here are the lyrics if anyone wants to sing along… 🙂

Ai tera te bae nanou
te iango tera e a reke irou
ma tiiaki bureni matau ka tao au iango
ma irineia n tangiriia i buakon taiani ue
ae akea kabotauana imatau
ti ngaai, tii ngaai, ti ngai ni iangoia n toan te bongi nako
ko bia boni butimaea nanou n tangiria man nano teuana ma ngai
ko bia boni kabwarai buren aroarou nako
bwa i aki kona ni karaba te iango inanou
Mae rikirake inanou
ma i a boni katanoata mwaitin tangiram irou ae bon raou
Iaoni kieu ni matu
ni mweroaroa nako imwini kitanan abana Nabeina uringai
I aki rau ni matuu
mae a roko iangoana inanou ae tawareke inanou n tangiria
ti ngai ti ngai…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s